6 thoughts on “Det blir en fortsättning

   1. Ann-Marie Pettersson

    Va fint! Men varför så korta perioder?
    Är det för att du har pastorala på gång fortfarande!

    1. Pastorn Post author

     Det har jag inte svar på. Det är Domkapitlets beslut och jag inväntar protokollet för att se om där finns någon motivering.

Comments are closed.