Vem är Pastorn?

Det är jag som är Pastorn och jag heter Janette.

Jag är född och uppvuxen i skärgården och har tidigare arbetat med en massa olika saker men längst som kyrkvaktmästare. De senaste åren har jag studerat teologi och i maj 2018 blev jag klar teologiemagister. Prästvigd blev jag 27 maj 2018 i Borgå domkyrka av biskop Björn Vikström. Jag blev förordnad till Väståbolands svenska församling för 1½ månad och sedan fortsatte jag som församlingspastor i Kimitoöns församling med Hitis kapellförsamling som mitt ansvarsområde under resten av året. Sedan 2019 är jag förordnad som tf.kaplan i Houtskär kapellförsamling.