2 thoughts on “När jag inte kan hålla tyst

  1. Carita

    Jag är glad att du skrev insändaren 😊 det händer för ofta att det som planeras i tidtabeller inte kombinerar.

Comments are closed.