Nya förtroendeuppdrag

      2 kommentarer till Nya förtroendeuppdrag

För dryga två år sedan frågade dåvarande ordförande Stina Lindgård om jag kunde tänka mig att ställa upp i styrelsen för Finlands svenska prästförbund. Jag var nyvigd präst och kände mig rätt grön i sammanhanget, men Stina är en hejare på att övertala. Jag hör till fackförbundet eftersom jag tycker att det är viktigt och jag har svårt att säga nej – speciellt när jag känner mig lite smickrad, så jag ställde upp.

I höstas förde ordförande Mats Lindgård fram frågan om byte av ordförande i styrelsen och jag var visst den enda om inte genast duckade när frågan kom upp. Vilket i förlängningen resulterade i att jag lovade ställa mig till förfogande för uppdraget som ordförande för Finlands svenska prästförbund.

I dag har Finlands svenska prästförbunds styrelse konstituerat sig och valt ny ordförande för kommande år och nya ordförandes namn är Janette Lagerroos.

Det som mer eller mindre kommer på köpet med ordförandeskapet är medlemskap i Prästförbundets och den här gången också i AKI liitot ry:s styrelse (det senare är ett alternerande uppdrag som inte kommer varje period). Dessutom får jag fungera som representant för Prästförbundet i Nordiska Prästförbundens Samarbetsorgan NPS. De här valen gjordes redan på fjolårssidan, men styrelsen för Finlands svenska prästförbund hade preliminärt diskuterat saken och med framförhållning nominerat mig, eftersom jag troligtvis skulle bli vald till ordförande.

Så här står jag nu då med nya uppdrag, utan att riktigt veta vad det är jag gett mig in på. Lärorikt kommer det garanterat att bli och jag kommer att lära känna många nya människor. Några möten har jag redan hunnit delta i (på distans förstås), så lite försmak har jag ändå fått. Eftersom jag tänker att man aldrig kan lära sig för mycket eller känna för många människor så ser jag fram emot allt med spänning! Jag tackar för det förtroende som jag fått och ska göra mitt bästa.

2 thoughts on “Nya förtroendeuppdrag

  1. Cynthia Brunow

    Good things come to those who wait! Congratulations and good luck for your new adventure

Comments are closed.