När jag slängdes över nyhetströskeln

      2 kommentarer till När jag slängdes över nyhetströskeln

Som du kanske kunde förstå av mitt förra inlägg, så har jag varit och är fortfarande lite ordlös.

Visst förstod jag att när jag blev präst förvandlades jag från en helt vanlig person till en mera offentlig person, men inte för mitt liv hade jag tänkt att jag skulle figurera i tidningen på det sätt som nu skett.

I Åbo Underrättelser kan man läsa rubrikerna: Houtskärsbor rasar — mister sin populära präst och Prästfrågan i Houtskär: Nu samlas namn in för att stöda Janette Lagerroos (båda artiklarna är bakom betalmur).

Att läsa om sig själv i tidningen känns märkligt, och i det här sammanhanget självklart väldigt fint. Jag tar det här som ett kvitto på att jag i alla fall gjort någonting rätt som präst i Houtskär. Tack!

2 thoughts on “När jag slängdes över nyhetströskeln

Comments are closed.