Är det kläderna som gör prästen?

Nu när jag är präst får jag och ska jag använda prästskjorta eller ämbetsdräkt men när och var och hur? Präster som varit präster en tid har hittat sitt sätt att klä sig och det är inte alls alltid som man ser dem iklädda prästkläder fast de är i tjänst. Sen kan man som prästvigd gå prästklädd överallt och alltid eftersom man är präst överallt och alltid. Här gäller det att hitta sig själv och sina egna val inom de ramar som finns givna.

Biskopsmötet har gett ut detaljerade instruktioner för hur präster ska klä sig och här ett par utdrag ur texten:
Utgångspunkten för prästernas klädval är att en präst i sin ämbetsutövning alltid ska kunna identifieras som präst. Ämbetsklädseln ska alltid beakta den aktuella situationer. Användning av ämbetets kännetecken och utförande av ämbetsuppgifter förutsätter alltid välvårdad klädsel.

Med prästens ämbetsdräkt används inte iögonenfallande smycken.

Direktiven för kvinnor är mera detaljerade än för män tycker jag, men å andra sidan finns det större möjligheter för kvinnorna att variera sin klädsel. Utöver de givna direktiven finns det lika många åsikter som det finns människor om hur man kan eller inte kan klä sig. Vad betyder egentligen en välvårdad klädsel? Det kan man sen tolka på olika sätt.

Jag har fått en del kommentarer när jag gått “på stan” eller “på byn” iklädd prästskjorta. Inga illa menade kommentarer men folk noterar att jag är prästklädd. Det är lite spännande att gå på stan i prästskjorta för den väcker reaktioner hos de flesta. Folk jag inte känner hälsar eller nickar en hälsning. Tänk att ett förhållandevis enkelt klädesplagg kan förändra folks attityd till mig! Plötsligt är jag inte en i mängden utan en präst.

Jag är ju jätteglad över att nu få vara präst så jag drar gärna på min prästskjortan. Det är kanske lite för att markera för mig själv också att jag faktiskt är präst. Det är kanske nyhetens behag som avtar med tiden. Hur som helst tänker jag vara stolt över att få använda prästskjorta och ämbetsdräkt och använda dem alltid när jag har lust till det och kanske där emellan också.

5 thoughts on “Är det kläderna som gör prästen?

  1. Anna-Lena

    Du är super snygg i den, men du passar bra i dina prästkläder??.Anna-Lena

    1. Pastorn Post author

      Tack finaste vännen! Jag blev lite kär i klänningen genast jag såg den så jag bara måste köpa den.

Comments are closed.