Spännande tider!

      3 kommentarer till Spännande tider!

Idag har det klarnat att det finns två kandidater som vill bli kyrkoherde i Väståbolands svenska  församling.

Under våren kommer vi säkert att få bekanta oss mera med dessa två kandidater genom intervjuer, valdebatter och valprov, dvs. båda kandidaterna ska förrätta en högmässa. Sen så småningom blir det kyrkoherdeval och då får alla församlingens medlemmar gå till urnorna och rösta på den kandidat de tycker är bäst. Det är spännande tider!

3 thoughts on “Spännande tider!

  1. Regina Sjövall

    Varför låter namnet Roto så bekant? Har vi haft en präst med det namnet nånstans i skärgården eller Åbo?

    1. Pastorn Post author

      Det är mera än jag kan svara på. Men inte är det omöjligt att det varit nån Roto här någonstans.

Comments are closed.