Gå hem!!

      2 kommentarer till Gå hem!!

I min telefon har jag numera ett alarm som säger Gå hem!! Det här är för att påminna mig om, att om jag avslutar och plockar ihop den tiden, hinner jag ta 15.45 färjan hem från Houtskär. Jag minns nämligen otaliga gånger när jag på eftermiddagen varit uppslukad av någon arbetsuppgift och när jag kastat en blick på klockan har den varit några futtiga minuter över den tid jag måste sitta i bilen för att hinna till färjan. Då har jag fått stanna kvar till nästa färja som går 1½ timme senare.

En hemresa någon gång 2020

Det är i och för sig ingen katastrof att ta den senare färjan hem, men min mage är starkt av den åsikten att middagens ska ätas ca kl. 17 och det går inte ihop med den senare hemkomst tiden.

Nu när jag började jobba i Houtskär igen har jag tänkt att jag ska försöka ta hand om mig själv lite mera. Att åka hem lite tidigare påverkar mitt mående en hel del, men egentligen mitt arbete väldigt lite. Och den här tanken förstärktes när jag läste reportaget om Janne Kütimaa i Kyrkpressen. Hon har bränt ut sig i arbetet för Gud och tvingats till ett totalstopp och lång återhämtnings tid efter det.

Janne är inte alls den enda i min bekantskapskrets som lidit av utmattning. Jag kan utan vidare räkna upp en handfull kvinnor till i kyrkans tjänst som varit sjuklediga längre eller kortare perioder på grund av utmattning, depression, utbrändhet eller vad det nu råkat bli för diagnos. Jag har varit där själv.

Det märkliga är, att när jag tänker efter känner jag inte alls lika många män som lidit av samma sak. Det betyder förstås inte att inte män också skulle vara drabbade, det betyder bara att vetskapen om det inte nått mig.

Jag tror inte att det är meningen att man ska behöva bränna ut sig. Inte i arbetet, inte på grund av för mycket runt om kring arbetet, inte av någon orsak alls.

Präster har ingen arbetstid, bara arbetsdagar och lediga dagar. Men det betyder ju inte att man ska arbeta utan gräns eller inte alls. Det betyder mest att man måste ta ansvar för sitt eget arbete och att det finns möjlighet till flexibilitet utan dess mera byråkrati. Det betyder att man tvingas lära sig dra sina egna gränser, för sällan är där någon annan som säger: gå hem!

Därför har jag ett alarm i min telefon som säger: Gå hem!!

 

[PS Arbetstidslagen gäller även präster numera, men en präst som själv kan styra över sitt arbete behöver inte ha arbetstid. Hur det här ska tolkas är en pågående diskussion vi kan återkomma till nån gång senare.]

[PPS Dagens predikomanuskript finns åter att läsa här.]

2 thoughts on “Gå hem!!

    1. Pastorn Post author

      En diakonissa hade vi till årsskiftet, men hon har gått i pension. För tillfället finns det i stället en diakoniarbetare.

Comments are closed.