Spegel, spegel, säg mig vem jag är?

När man åker iväg på skribaläger är det en tid att lära sig nya saker. Konfirmanderna får en stor dos undervisning om den kristna tron, utöver alla andra upplevelser ett läger kan bjuda på. Även ledarna lär sig nya saker på varje läger.

På det här lägret märker jag att jag lär mig nya saker om mig själv och om hur andra ser mig. Det är otroligt fascinerande!

Jag är övertygad om att jag inte är särskilt speciell, samtidigt som jag är fullt medveten om att jag är unik och “one-of-a-kind”. Det är vi alla! Det finns ingen som är helt lik någon annan. Inte ens enäggstvillingar är fullständiga kopior av varandra.

Små saker som andra lägger märke till och kommenterar i förbifarten ger mig en glimt av hur de uppfattar mig. Jag suger i mig och reflekterar över vad som sägs. Det är spännande! För vår självbild stämmer inte alltid överens med den bild andra har av oss. Vi visar alltid olika sidor för olika människor och ingen annan har en helt fullständig uppfattning om en person.

Det är i mötet med andra som vi blir till, tror jag det var någon klok person som sa. Det är när vi speglar oss i andra som vi lär oss om oss själva. Det gäller konfirmander, lika väl som alla andra. Den här veckan är en lärorik vecka för mig!

2 thoughts on “Spegel, spegel, säg mig vem jag är?

 1. Annica

  Hur stor skribagrupp har ni i Houtskär har för mej att det är vanligare på små orter än i städer att konfirmera sej.

  1. Pastorn Post author

   Vi har bara några få konfirmander i Houtskär, men genom att vi har gemensamt läger med grann-kapellförsamlingarna blev gruppen 17 konfirmander.
   I skärgården är det fortfarande mycket vanligt att bli konfirmerad. De senaste åren har 100 % valt konfirmation.

Comments are closed.