Från mitt skrivbord till radion

      2 kommentarer till Från mitt skrivbord till radion

Det finns dagar då ingenting blir gjort.
Det finns dagar då saker bara händer.
Det finns dagar som tyst smyger sig förbi.
Det finns dagar som är fyllda av nåd.

Det är så märkligt hur olika dagar kan kännas. Ibland är känslan just den att jag inte fått något gjort. Ändå har dagen rusat förbi och en hel del har hänt och blivit gjort. Ibland, som idag, fylls jag av  tacksamhet över att ha fått arbeta i lugn och ro och kunnat strecka över flera uppgifter på listan.

Det känns som om det är långt till påsken, men den är alldeles snart här. Långfredagen har känts som en stor svart fläck på min lista av uppgifter att göra. Den dagen ska nämligen gudstjänsten i Houtskär bandas in och sändas i radion. Det kräver minutiös planering och noggranna förberedelser så att allt förlöper smidigt. Och dessutom ska det göras veckor på förhand!

Så idag har jag suttit och planerat och funderat. Valt böner och ord för olika delar av gudstjänsten. Gjort upp ett schema och försökt sammanställa det så kallade körschemat. Men ännu krävs det en rejäl genomgång och klockning av alla moment innan det är klart. Körschemat är det dokument som den tekniska personalen behöver för att kunna följa med inspelningen på bästa möjliga sätt.

Det låter digert, och det är det på sitt sätt, men samtidigt är det otroligt nyttigt att verkligen gå igenom gudstjänsten i dess minsta beståndsdelar. Att förbereda gudstjänster blir rutin och då är det bra att ibland ruskas om och tvingas särskåda planeringsarbetet.

2 thoughts on “Från mitt skrivbord till radion

Comments are closed.