Jag sa: Tantmaffian!

      Kommentarer inaktiverade för Jag sa: Tantmaffian!

Idag använde jag ordet tantmaffian i ett samtal med mina arbetskamrater. Reaktionerna blev tudelade. Dels fick ordet nån att skratta hjärtligt, dels fick ordet nån att bli förskräckt och protestera mot ordet.

Det är ett väldigt kraftigt ord; det är jag helt medveten om. Min användning av ordet var i situationen medvetet provocerande och uttrycker inte alls mitt eget förhållande till äldre kvinnor. Jag tycker att tant är något av det häftigaste man kan vara, men jag vet att alla inte delar min åsikt.

Det är allmänt känt att de mest aktiva i alla våra församlingar är äldre kvinnor. Inget ont i det, men det är ett faktum som kan påverka yngres, både kvinnors och mäns, vilja att delta i församlingens verksamhet. Om man som yngre känner att man inte är bekväm med att vara den enda deltagaren under 60 år (förutom prästen) kanske man väljer att stanna hemma.

Då kan en uttalad åldersgräns vara befriande. Om man vet att de andra är ungefär i samma ålder som en själv blir tröskeln att delta lägre. Även om jag vet att det här kan upplevas diskriminerade gentemot alla dem som inte faller inom de utsatta åldersramarna.

Det ska finnas grupper, träffar, kvällar och dagar där alla får delta. Evenemang med blandade åldrar är vanligtvis trevliga tillställningar. Att mötas över ålders- och generationsgränser är berikande. Men fortfarande tror jag att det också ska kunna finnas grupper, träffar, kvällar och dagar där målgruppen är snävare och uttalad. För jag tror att vi ibland behöver sätta gränser för att riva bort den mentala tröskel som hindrar somliga från att utforska församlingens verksamhet.

Att det finns verksamhet för barn och unga där åldersgruppen är uttalad upplevs sällan som ett problem. Problemet verkar komma när man talar till gruppen vuxna där åldersspannet kan ligga på 70-80 år mellan yngsta och äldsta! Men om vi delar upp denna åldersperiod på 70-80 år i tre grupper: unga vuxna upp till ~30 år, i arbetsför ålder mellan ~25-65 år och äldre ~65 år och uppåt, så är det fortfarande rejäla åldersspann vi talar om!

Jag tror att vi kan ge utrymme för flera om vi begränsar oss lite ibland.