Kvinnorna vinner mark

      Kommentarer inaktiverade för Kvinnorna vinner mark

Det känns som om det verkligen är en förändring på gång inom kyrkan. Idag valdes Kaisamari Hintikka till biskop för Esbo stift. Mina gratulationer till henne och till Esbo stift. Tidigare under hösten valdes Mia Anderssén-Löf till kyrkoherde i Nykarleby församling och Kira Ertman till kyrkoherde i Esbo svenska församling.

Samtidigt kan man säga att det fortfarande är sorgligt glest mellan kvinnorna på kyrkans ledande poster. 1 kvinna av 10 bland biskoparna. På de andra ledande posterna vet jag inte hur många kvinnor det finns, men de är relativt lätträknade nog.

Enligt kyrkans egen statistik (från 2016) är fördelningen mellan könen bland församlingspräster 45,6% kvinnor och 54,4% män. Det avser alla kategorier från församlingspastorer till prostar. Ser man till all personal i församlingsarbete är det 72,8% kvinnor och 27,2% män! (Dvs. utan personalen på gravgårds och fastighetssidan och inom förvaltningen. Räknar man med dem blir procenten 70,5 / 29,5)

Man skulle kunna forska mycket mera i könsfördelningen i kyrkan men jag har inte resurser att göra det just nu. Intressant är det hur som helst!

Tillbaka till min inledning. Det känns som om det är en förändring på gång. Egentligen finns det ingen återvändo eller annan väg att gå. Kvinnorna blir fler och fler hela tiden bland prästerna. Egentligen är vi på en rätt bra nivå nationellt sett när balansen är som den är. Det är inte långt ifrån 50-50 längre. Men sen är det kanske mera problematiskt att hela kyrkans personal är så kvinnodominerad. Bland diakoner och dem som jobbar med barn och unga är kvinnorna i klar majoritet. Där skulle det vara mer än välkommet med flera män. Helt enkelt för att det är bra för alla när det är en någorlunda balans mellan könen.

Sen ska vi inte sträva efter att anställa människor bara för att det är av det ena eller andra könet, utan för att personen är en bra typ med rätt sorts kvalifikationer. Både kvinnor och män kan, bara de får tillfälle att visa att de kan.

Vet du vad som är det allra finaste i den här kråksången? DU som hör till en församling och är 16 år eller äldre kan påverka saken! Du kan ge din röst till en kandidat som för din talan på det sätt du vill att den ska föras! På sina håll kan det räcka med 20 röster för att få in en kandidat. Det är väl inte en omöjlig uppgift? Ta din kompis med dig och rösta! Du får känna dig viktig. Du ÄR viktig!