Jag vill berätta en annan berättelse

      Kommentarer inaktiverade för Jag vill berätta en annan berättelse

Jag bläddrar slött på min telefon. Facebookinlägg flimrar förbi. Så faller mina ögon på en rubrik.

Biskop Martin Modéus: Berätta en annan berättelse!

(klicka på rubriken för att läsa texten)
Min nyfikenhet är väckt. Vilken berättelse är det han vill att vi ska berätta? Jag läser och jag känner hur jag girigt som en törstig suger i mig biskopens ord. JA! Den berättelsen vill jag också berätta! Plötsligt inser jag att biskop Martin satt ord på min känsla. Det är just så här vi ska vända kyrkskeppet. Vi ska börja berätta välsignelsens berättelse!

När jag träffar kyrkligt anställda frågar de ofta hur många som brukar gå i kyrkan i Houtskär. De frågar med en underförståelse eller rent av uttalar “Det är väl inte många som går i kyrkan där?” och jag brukar svara med glädje, “Nej vet du, det är vanligtvis omkring 20 personer i kyrkan och det är 4 % av befolkningen! Får ni in så många procent i er kyrka?”

Jag vet att 20 personer inte är så väldigt många, men det är det i relation till befolkningsunderlaget. Man måste tänka större än 20 pers! Vi skulle kunna ha söndagar med mässfall, dvs. ingen som kommer till gudstjänsten. Vi skulle kunna ha söndagar med två gudstjänstdeltagare. Men vi har omkring 20, VARJE söndag!

Det om någonting är välsignelsens berättelse!