Surrealistiskt

      4 kommentarer till Surrealistiskt

Idag på dagen kom budet att kyrkor runt omkring i landet kommer att ringa i klockorna kl 19 för fred. Självklart skulle även vi i Houtskär delta.

Vi ringde i klockorna och höll en kort andakt med ljuständning i kyrkan.

Känslan är surrealistisk och tankarna går åt många håll. I samma kyrka har man bett för freden förr, men inte hade jag trott att det skulle bli min uppgift så här konkret.

Herre, förbarma dig!

4 thoughts on “Surrealistiskt

  1. Sussi

    Jo, nej. Man blir betryckt med mindre.
    Men en seriös och fin stund var det i kyrkan.
    Må det gå väl.

Comments are closed.