Men när får vi veta?

      Kommentarer inaktiverade för Men när får vi veta?

Frågan som ställs mig har ändrat från om jag ska söka tjänsten till när jag får veta vem som väljs. Det känns en smula komiskt att mötas av samma fråga från så många. För tillfället är svaret att jag inte vet.

Den 30 september kunde domkapitlet i Borgå stift konstatera att båda sökande till kaplanstjänsten i Houtskärs kapellförsamling är behöriga. Det vill säga, har den utbildning som krävs för en kaplanstjänst.

Jag hoppas förstås att kapellrådet i Houtskär kallar båda sökande till intervju och sedan tar det beslut som de ser att tjänar församlingen bäst. Och jag hoppas att det ska ske så snabbt som möjligt, men jag vet inte när det sker. När kapellrådet tagit sitt beslut sänder de in det till domkapitlet som utfärdar förordnande till den kandidat som kapellrådet valt.

Domkapitlet har följande sammanträden 28 oktober, 16 november och 14 december. Så vid något av de tillfällena torde de kunna ta beslut och utfärda förordnandet.