Posten schabblade inte

      8 kommentarer till Posten schabblade inte

Igår när jag vittjade postlådan fanns det ett brev från domkapitlet. Äntligen kom sista intyget över avklarad pastoralkurs!

Nu har jag helt officiellt klarat av alla delar som krävs för att kunna avlägga pastoralexamen. Hurra!

Följande steg är att anhålla om att få pastoralexamen. Den får man vid ett domkapitelsmöte och nästa möte infaller 20.5.

8 thoughts on “Posten schabblade inte

Comments are closed.