Snart är det val i kyrkan

      Kommentarer inaktiverade för Snart är det val i kyrkan

Hade du en susning om att det är valtider? Det är mindre än en månad till valdagen!
Jag gissar att de allra flesta svarar “nej” på min fråga och fortsätter med “vaddådå för val?”

Den 11 februari röstar förtroendevalda och prästerna i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland om vem som ska vara våra representanter i kyrkomötet och i de olika stiftens stiftsfullmäktige.

Kyrkomötet är vår kyrkans högsta beslutande organ. Ungefär jämförbar med riksdagen. Det är där alla stora beslut tas och det är där man drar upp riktlinjerna för hur vår kyrka ska fungera.

Stiftsfullmäktige presenteras på Borgå stifts hemsida så här:
Det låter rätt torrt och inte så värst intressant, men det är det som finns mellan raderna och i sista stycket som gör stiftsfullmäktige intressant, tycker jag. Jag har suttit med som suppleant en period och som ordinarie lekmannaledamot en halv period (när jag blev prästvigd föll jag automatiskt ur), så jag vet lite vad som händer där.

Speciellt i vårt vidsträckta stift ser jag att stiftsfullmäktige fyller en samlande funktion. När det finns människor från norr till söder och öst till väst så lär man sig av varandra. I diskussionerna får man upp ögonen för hur olika förhållandena kan vara i våra församlingar, men också hur mycket vi har gemensamt. Sen tycker jag ju man kunde utvidga och förändra stiftsfullmäktiges arbetsbild så att det skulle bli ett organ med flera uppgifter än att “bara” godkänna dokument som tjänstemännen producerar.

Och eftersom jag har åsikter och vill vara med och jobba för vårt stifts bästa har jag ställt upp som kandidat. Det är bara den vägen man kommer framåt! Så alla kära prästvänner – rösta gärna på mig! Och alla ni andra som inte har rösträtt kan ju försöka påverka och stöda dem som har.

Vill du kolla in kandidaterna som är uppställda till kyrkomötet eller stiftsfullmäktige i de olika stiften kan du klicka på bilden här nedanför. På så sätt kommer du direkt till kandidatgalleriet som finns på nätet. Riktigt alla kandidater är kanske inte ännu där, men nog de flesta.

Sen till frågan: Lekmän – vilka är det?
Enkelt sagt är det alla som inte är prästvigda. Teologiedoktor-licentiat-docent-professorn är också lekman fast hen skulle ha 100 år av teologiska studier bakom sig, medan den nyutexaminerade teologiemagistern som blivit prästvigd inte är det.

Wikipedia definierar ordet så här: En lekman (av grekiskans laikos “som tillhör folket”) avser en inom kunskapsområdet oskolad person, ungefär synonymt med amatör. Särskilt inom juridik används det om icke-juridikutbildade personer (till exempel nämndemän). Ursprungligen syftade det på en person inom den kristna gemenskapen som inte hörde till prästerskapet.